Охорона праці

safetyГоловна мета служби охорони праці і навколишнього середовища – організація виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження нещасних випадків, професійних захворювань і аварій під час ведення господарської діяльності порту.

Забезпечення виконання законодавства України з охорони навколишнього природного середовища. Уникнення забруднення навколишнього природного середовища в підрозділах порту.

 • Спеціалістами служби щоквартально складається ”План заходів по усуненню недоліків з питань охорони праці” в підрозділах порту, який затверджується директором порту і є внутрішнім документом порту. У цьому документі відображена інформація про:
 • постійний контроль з ОП і його оформлення;
 • стан ручного інструменту і газо-електрозварного обладнання;
 • контрольно-вимірювальні пристрої і їх повірка;
 • забезпечення спецодягом;
 • санітарно-гігієнічні і санітарно-побутові умови роботи працівників;
 • засоби індивідуального захисту (пояси, канати, тощо), їх випробування і оформлення;
 • системи вентиляції;
 • вантажозахоплюючі пристрої: зберігання, видача, прийом, дефектація;
 • організація безпеки проведення робіт;
 • виконання приписів;
 • проходження медогляду;
 • наявність інструкцій з ОП у підрозділах, на робочих місцях;
 • стан шляхового покриття, проходів;
 • наявність і укомплектованість сигнальних троп на причалах;
 • виконання всіх розроблених і затверджених заходів з ОП;
 • своєчасне проведення необхідних випробувань і техоглядів обладнання;
 • своєчасне проведення навчання і перевірки знань з питань ОП.

Щорічно складаються статистичні звіти за формами 7ТНВ, 1УБ, 1ПВ і ін. За розпорядженнями і запитами ДДРМТУ надається інформація про покращення санітарно-гігієнічних умов праці працівників, та щоквартально надаються звіти з травматизму та веденню документації з ОП.
Щорічно складається та виконується план контролю умов праці, який затверджується начальником порту і узгоджується з головою ПК .

Постійно видаються накази по порту, які пов’язані з виконанням природоохоронного законодавства; видаються обов’язкові приписи з ліквідації порушень природоохоронного законодавства, та по актам перевірок контролюючих органів, щорічно отримуються дозволи на розміщення відходів для вивозу їх на міський полігон ТБВ; постійно організуються моніторинги морської води та атмосферного повітря; постійно розглядаються та узгоджуються РТК на перевантаження вантажів, щорічно складається та виконується план заходів з охорони навколишнього середовища, відновленню та раціональному використанню природних ресурсів у порту, тощо.