Політика та цілі

portПОЛІТИКА

ДП «Бердянський морський торговельний порт»
у сфері якості в 2015-2016 роках реалізується через досягнення та підтримання високого організаційного і кваліфікаційного рівня:
1. Забезпечення безпосередньої участі та відповідальності кожної посадової особи порту в покращенні якості надання послуг клієнтам порту.
2. Стабільність роботи та доходів порту.
3. Задоволення потреб клієнтів завдяки високої якості надання послуг.
4. Покращення системи управління якості.
5. Постійне вдосконалення виробничої діяльності.
6. Збільшення інвестиційної привабливості підприємства.
7. Реалізація розвитку підприємства у відповідності до Стратегічного Плану розвитку ДП “БМТП”.

ЦІЛІ

ДП «Бердянський морський торговельний порт»
у сфері якості на 2015-2016 роки:

1. Досягнення високої конкурентноздатності порту та освоєння нових ринків.
2. Збільшення рівня економічної ефективності роботи підприємства.
3. Залучення до переробки через Бердянський порт вантажопотоків високорентабельних вантажів.
4. Збільшення обсягів вантажопереробки в кожному році у порівнянні з попереднім періодом не менше 3%.
5. Підтримання та розвиток соціальної політики.
6. Досягнення максимальної ефективності роботи підприємства, передбаченого Стратегічним Планом розвитку ДП “БМТП”.